Влюбих се - ами сега?

Влюбих се – ами сега?

Много учени дори твърдят, че когато човек е влюбен, той все едно е на естествени наркотици – толкова му е еуфорично и му се подскача и не може да разсъждава логично.

На вас хем ви е хубаво, че сте влюбени, хем се терзаете и сте нещастни. Защото Той или Тя не знае за вашите чувства и не подозира за ежедневния тормоз, който ви човърка душата и не може да спите и живеете полунасън полунаистина.

Ако трябва да сме честни, и на 14 и на 44 тези терзания не стават по-малки.

Винаги е трудно, когато си влюбен и никога човек не се научава как точно да постъпи и подходи към обекта на желанията си. Независимо дали си влюбен за първи път или вече си казвал “Обичам те”.

Това, в което сме абсолютно сигурни е, че трябва да намерите начин да кажете на човека, в който сте влюбени как се чувствате. Има многобройни изследвания, които питат хората за какво най-много съжаляват в живота си и най-най-често срещаният отговор е какъв мислите? “Съжалявам, че беше страх да призная на еди-кой-си за чувствата си.”

Но как точно да го направите?

Е тук идва голямата сложност. Не можем да ви дадем стопроцентово решение, но ето няколко насоки:

  • Бъдете дискретни, в смисъл кажете го (или го напишете) лично. Не така че цялото училище или всички в компанията да го разберат. Това е излишно и само ще притесните още повече човека.
  • Кажете го по начин, който ви отива и усещате, че е вашия. Ако сте романтична душа, напишете стихотворение. Защо не.
  • “Мисля, че те харесвам и че си супер интересен и забавен човек” или нещо в този смисъл е достатъчно. В никакъв случай недейте да питате “а ти харесваш ли ме?”, “какво мислиш за мен?” и т.н.
  • Споделете чувствата си и се отдръпнете. Оставете малко време и пространство на другия човек да осмисли какво става и да реши как да постъпи. Не го пресирайте и не му досаждайте. Обяснили сте се в любов, това е всичко, което може и трябва да направите. От тук насетне топката е в другото поле и трябва да изчакате колкото и да ви е трудно.

Ами ако той или тя ме отблъснат? Ако не ме харесват и почнат да ми се подиграват и разкажат на всички какво е станало?

Винаги има и такъв момент. Но няма как да го знаете предварително. Но пак ви казваме, няма какво да губите. В най-лошия случай чувствата ви ще останат несподелени. Ще страдате известно време и ще ви мине. Но пък ако нищо не кажете, може да съжалявате цял живот.

Така че давайте смело

Active-citizens-fund

*Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на текста се носи от Фондация “Лърн” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че това съдържание отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
www.activecitizensfund.bg