Съвети

Показвай и казвай ясно какво искаш и какво не.
Внимавай с вградените видеокамери. Записът може да бъде препратен на други хора.
Не се оставяй някой да те притиска. Не мисли, че ако кажеш „не“, ще те вземат за странен или странна. Става дума за твоето тяло, твоето желание и твоите чувства и усещания!
Ако човекът насреща не те уважава, прекрати приятелството или връзката.