ХИВ/СПИН

ХИВ е латинското съкращение за човешкия имунодефицитен вирус, който причинява СПИН. СПИН означава Синдром на придобитата имунна недостатъчност.

34 милиона души по света живеят с ХИВ или СПИН. Това е сексуално предавана инфекция, която унищожава имунната система. С времето ХИВ я уврежда дотолкова, че тялото не може да се справи с други болести. Само в последния етап от инфекцията с ХИВ се развива СПИН.

Човек, който има ХИВ, се нарича ХИВ-позитивен, серопозитивен, или човек, живеещ с ХИВ/СПИН.

ХИВ е неизлечима болест. Има обаче терапии, които могат да удължат живота – периода, преди организма да развие СПИН. В днешно време човек с ХИВ може да живее до 20 години без СПИН, ако се подлага на терапия.[/ct_accordion]

Как разпространява ХИВ?

Как да се предпазиш от заразяване с ХИВ?

Как да разпозная ХИВ?

Как да се тестваш за ХИВ?

Как се лекува ХИВ?