ХИВ позитивен

Човек, заразен с ХИВ, се нарича ХИВ позитивен (ХИВ+). Обратното е ХИВ негативен (ХИВ-). Друг термин е серопозитивен (серонегативен). Понякога такива хора се наричат „хора, живеещи с ХИВ/СПИН“.