Високо активна антиретровирусна терапия

Високо активна антиретровирусна терапия (ВААРТ) е терапия, която комбинира различните налични до момента антиретровирусни терапии, които забавят развитието на СПИН. Понастоящем високо активната антиретровирусна терапия включва три различни лекарства.