Митове

Митовете относно девствеността са разкрити. Преди да помислиш за загуба на девствеността си, увери се, че си наясно със следните заблуди.

„Можеш да познаеш дали една жена е девствена по състоянието на девствената й ципа.”

„Можеш да изгубиш девствеността си при спортуване или използване на тампони.”

„Един мъж може да усети дали една жена все още е девствена.”

„Първия път мъжът трябва да проникне по-твърдо.”