Любов

Любов е чувството на силна привързаност към някого. Когато обичаш, мислиш често за човека, в който си влюбен. Всичко, което той или тя правят, е възхитително. Любовта те кара да се чувстваш на седмото небе, но може и да те направи нервен и избухлив, особено ако чувството не е споделено.