Сифилис

Сифилис е сексуално предавана инфекция, която се причинява от бактерията Treponema palliduium. Известна като „великия имитатор”, тъй като често симптомите не се различават от симптомите при други сексуално предавани инфекции.

Сифилисът се лекува лесно. Проблемът е, че повечето от заразените не разбират, че го имат. Ако не бъде лекуван навреме, последиците могат да включват ослепяване, загуба на разсъдък и дори смърт.

Как може да се заразиш със сифилис?

Как да не се заразиш със сифилис?

Какви са симптомите при сифилис?

Сифилис и бременност

Как да се изследваш за сифилис?

Как се лекува сифилис?