Фалопиеви тръби

Двете фалопиеви тръби са разположени от двете страни на матката и свързват яйчниците с нея. По тях неоплодените яйцеклетки от яйчниците се придвижват до матката.