Превенция на вертикална трансмисия майка-дете

Превенция на вертикална трансмисия майка-дете (ПВТМД) е избягване на заразяване на новороденото дете с ХИВ. Бременната, която е ХИВ позитивна, на 28-ата седмица от бременността започва анти-ретро вирусна терапия, а след раждането бебето също приема лекарства. Майката трябва да роди със секцио и да не кърми. Вместо това трябва да използва адаптирани млека.