Статистика

Трудно е да се каже каква част от хората на планетата са хомосексуални, тъй като много изследвания твърдят различни проценти.
Разликата в изводите на проучванията може да се обясни с това как е бил поставен въпросът. Ще получите различни отговори, ако попитате някого дали определя себе си като хомосексуален човек, дали изпитва хомосексуални чувства или пък дали някога е имал сексуален опит с човек от същия пол. От друга страна резултатите зависят и от това колко хора са готови да кажат истината за своята хомосексуалност – това зависи от средата, в която живеят.
В западноевропейските страни, където са направени повечето от проучванията, резултатите показват, че между 2 и 13% от хората са хомосексуални. По-голям е процентът на хората, които в даден момент са се почувствали привлечени към някого от същия пол или дори са имали сексуален опит с някой от същия пол.
Ако трябва да обобщим, не много хора наричат себе си хомосексуални, но много хора имат или са имали хомосексуални чувства.