Женски презерватив

Как се поставя женски презерватив?

Знаеше ли, че...