Как да кажа на нашите, че си имам гадже?

Как да кажа на нашите, че си имам гадже?

Не всеки успява да изгради достатъчно открита връзка с родителите си и в ситуации като тази да кажем, че си имаме гадже, започваме да чупим пръсти, да се гънем и потим в опити да бъдем искрени с тях. Обикновено на момичетата им е малко по-трудно да съобщят новината.

Подготовка

Ако се притеснявате как вашите родители биха реагирали на тази новина, може да се подготвите предварително. Помислете какви притеснения биха изразили те, за да сте готови да отговорите на въпросите им.

Разбира се, родители ви може вече да са говорили много пъти с вас по темата за гаджетата и да не се притеснявате да им споделите, че този момент е дошъл за вас и сте намерили някой когото харесвате. Това е страхотно!

Ако никога не сте говори с тях по тази тема

Нормално да се притеснявате да им споделите, но няма страшно. Изберете някоя спокойна вечер, когато всички са отпочинали, включително и вие самите, съберете лека доза смелост и просто им кажете, че сте започнали да се виждате с някого. Разбира се, не е задължително да казвате на двамата едновременно. Ако се чувствате по-спокойни, може първо да кажете само на единия родител.

Бъдете спокойни

Опитайте се да не показвате твърде много притеснението си. Изслушайте какво имат да ви кажат, след като споделите. Някои родители могат да реагират просто с „много се радват“, други пък ще се впуснат да задават въпроси „ама къде се намерихте, на колко е години, колко сериозни са нещата.“ Бъдете спокойни, не се напрягайте и просто им разкажете за нещата, които ги интересуват.

Не се срамувайте от разговора с тях

Имайте едно на ум, че ако досега не сте си говорили за секс с родителите си, то сега най-вероятно ще бъде този момент. Не се дърпайте от разговора, колкото и неудобно да ви се струва че е. Може би вече си знаете, че трябва да правите секс само когато сте наистина готови и сигурни в това и винаги, всеки път с презерватив. Но ги изслушайте. Те имат какво да ви кажат. И може да вземете много от тях. Може и да е добър повод да започнете да си говорите по тези теми с тях. И те са били тийнйеджъри, колкото и невероятно да ви се струва това сега. И те са минали по вашия път.

А сега им покажете, че щом сте вече достатъчно големи да имате гадже, сте и достатъчно големи и зрели да водите подобни разговори с тях.

В крайна сметка няма страшно. Най-добре е да сте открити с родителите си и дори да се притеснявате, те най-вероятно вече са наясно, че рано или късно техните вече пораснали деца ще се забъркат с любовта и секса. Не ги подценявайте. Хубаво е да знаят, че сте във връзка, хубаво е и да познават човека, за да може да изградите доверие и за да не се притесняват толкова много за вас.

Active-citizens-fund

*Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на текста се носи от Фондация “Лърн” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че това съдържание отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
www.activecitizensfund.bg