Тормоз в училище

Как да се справим с тормоза в училище?

Защо някои тормозят?

По различни причини. Понякога си избират жертва, защото имат нужда да се чувстват по-важни и по-силни. Обикновено си набелязват някое по-беззащитно и чувствително дете и така се смятат за по-готини, по-популярни и контролиращи останалите.
Други тормозят, защото самите те са били тормозени – вкъщи или на друго място – и се опитват да си върнат самочувствието като докажат, че и те могат да имат власт и контрол, а не да са само жертви. За съжаление в много филми или предавания, игри и видео клипове това да крещиш, да обиждаш някого и да го караш да се чувства жалък и нещастен също е показано като нещо куул и много хора го възприемат като модел на подражание.

Каквато и да е причината някой да те тормози, знай, че ако те нападат, без да си ги предизвикал, ако системно те обиждат или те клеветят зад гърба ти – ти си жертва на тормоз и това е сериозно. Тормозът и насилието предизвикват насилие, влияят на самочувствието, водят до депресия и трябва да знаеш как да се справиш с проблема.

Тормозът в училище не е нещо, което да подценяваш и да си мислиш, че ще отмине.

Нито трябва да се срамуваш, че те тормозят, да го криеш и да се правиш, че не съществува. Първото правило е да не се поддаваш на гнева и да не отвръщаш на агресията с агресия. Не слушай тези, които те съветват “да си го върнеш” и да влизаш в конфликт
или бой с тези, които те дразнят и тормозят. Напротив. Трябва да ги избягваш. Минавай по другия коридор, използвай друга тоалетна, стой на другия край на класната стая. Просто ги игнорирай. Гледай да си винаги с приятелите си, не оставай сам в стаята или двора, или на връщане от училище. Кажи и на приятелите си да не обръщат внимание на обидите. Говорете си, правете си ваши неща. Агресорите се хранят с агресия и колкото повече им се връзвате, толкова повече поводи за тормоз им давате. Когато видят, че методите им не работят върху някого, просто си намират друга жертва и ви оставят на мира.

Научи се да се въздържаш и да не издаваш емоциите си.

Това е трудно и изисква време и усилия да се научиш да не се изчервяваш и да не се разреваваш и ядосваш всеки път, когато някой ти каже нещо гадно. Най-добрата политика е да посрещаш обидите с каменна физиономия. Нито да се разстройваш, нито да се смееш. Ако на лицето ти е изписано “говори си, не ми пречиш”, този, който те тормози, няма да има полезен ход.

Запази хладнокръвие и когато някой се опитва да се конфронтира с теб и да ти говори гадости, просто го подмини без да му обръщаш внимание, гледай в другата посока, прави се, че си пишеш с някого на телефона, заговори някого по коридора.
Внимание! Това, че пред този, който те тормози се правиш, че все едно нищо не се случва, не означава, че и пред другите трябва да се държиш така. Точно обратното.

Тормозът в училище не е малък и незначителен проблем, а нещо сериозно.

Учителите, директорът, родителите, близките ти приятели – всички трябва да знаят какво се случва. Възрастните могат да ти помогнат и да спрат тормоза. Трябва да им разказваш. Без да те е срам или да те е страх, че нещата ще станат по-зле. Помни, ти не си виновен и не си заслужил подобно обидно отношение.

Говори.

Сподели с близките си и с тези, на които имаш доверие – възрастни и приятели. Заедно ще измислите решение. А думите са сила и оръжие срещу всякаква форма на тормоз.

Когато си мълчим и се срамуваме и прикриваме насилниците, всъщност им помагаме.

Active-citizens-fund

*Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на текста се носи от Фондация “Лърн” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че това съдържание отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
www.activecitizensfund.bg