Нашите ми нямат доверие

Нашите ми нямат доверие – защо?

„Имам голям проблем с моите родители. Вече не знам за кой път ги хващам, че ми ровичкат из личните ми вещи, не знам от къде идва това и не знам какво да правя. “

Нека първо разберем защо се случва.

Родителите ви нямат доверие и се чудите защо. Със сигурност много се притесняват за вас. Вашите родители си общуват с други родители, слушат различни истории за това какви ги вършат някои тийнейджъри и започват да си задават въпроса „ами нашето дете?“ Понякога вместо да си поговорят с вас, ще започнат да ровичкат из личните ви вещи, дори и из телефона ви. Но имайте предвид, че това, което изглежда като недоверие е породено от страх какво може да ви се случва. Не казваме, че е хубаво, и е добре така да се прави, но го имайте предвид преди да започнете да се карате с тях. Те ви мислят доброто!

Ако мислите, че няма причина поради която родителите ви да правят тези неща, то трябва спокойно да поговорите с тях и да им обясните, че това ви задушава и ви кара да се чувствате, все едно сте направили нещо лошо, когато не сте. И колкото повече те се ровят, толкова повече вие се настройвате срещу тях.

Имайте предвид, че тази колебливост от страна на родителите ви може да идва от чувството, че не им споделяте много за себе си. Нали, на нас ни е ясно, че не може да споделяте абсолютно всичко с тях, но колкото по-малко си говорите, толкова повече те си мислят, че криете нещо. И така се получава един омагьосан кръг, в който ако вие не им казвате малко повече от това какво правите, то те ще търсят по друг, по-неприятен за вас начин.

Третият вариант е, да сте направили нещо, което ги кара да ви нямат доверие. Хванали са ви в лъжа, например. Или пък са намерили алкохол или цигари в стаята ви. Отново не казваме, че това родителите да се ровичкат из личните вещи е нещо положително, но е хубаво да разберете защо е така.

Какво трябва да направите?

Първата стъпка е просто да седнете с тях и да си поговорите. Попитайте ги, ако още не знаете, защо ви нямат доверие. Обяснете това как ви кара да се чувствате. Но не бъдете агресивни, колкото и да сте им ядосани. 

Бъдете по-откровени с вашите родители. Разказвайте им повече за вашите приятели, за това как е минал денят ви или как е минала тренировката днес, какво се е случило в училище и подобни.

Прекарвайте повече време с тях. Например, след вечеря не бързайте да седнете на лаптопа или да си грабнете телефона, за да може да видите какво правят другите. Вместо това помогнете със събирането на масата, поговорете си с родителите, питайте ги как е минал техния ден, какво ново, интересно, какво мислят да правите лятото или за Великден.

А, ако сте направили нещо, с което сте изгубили доверието им, трябва да знаете, че ще отнеме време докато си го върнете обратно и това е нормално.

В повечето подобни ситуации и двете страни носят някаква вина за създаването им. За това и комуникацията между вас и вашите родители е толкова важна. Надяваме се, че след като поговорите с тях, положението ще започне да се подобрява. Ако все пак, те продължат да навлизат неканени в личното ви пространство, без причина, то може да се обърнете към някой друг възрастен, на когото имате доверие, за да ви помогне как да постъпите в случая.

Active-citizens-fund

*Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на текста се носи от Фондация “Лърн” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че това съдържание отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
www.activecitizensfund.bg