Сексуално привличане

Разлика между сексуално и емоционално привличане

Нормално някой човек да ви привлече на сексуално ниво, но това не означава, че емоционално бихте си паснали или дори харесали. Обратното същото важи, може да имате приятели, с които се привличате на емоционално ниво, но до там. Да не изпитвате грам сексуално влечение към тях. Ако си говорим за връзка, то в нея и емоционалното и сексуалното привличане са важни фактори.

Сексуално привличане

Сексуалното привличане обикновено е мигновено и силно. Както сме ви казвали, научно доказано е, че телата ни излъчват феромони, които привличат други хора. Но тук трябва да сме много внимателни ако решим да се отдадем на това привличане. Сексът е много интимен акт, сексът променя нещата между двама души. Събира, разделя, натъжава, радва, … абе променя. Именно заради това, сексуалното привличане само по себе си не е достатъчен фактор, който да ви подтикне да предприемете стъпки към
даден човек. Дайте си време да разберете дали вашите взаимоотношения могат да се развият отвъд това привличането. Дали няма да съжалявате, че сте спали с този човек – най-просто казано.

Емоционално привличане

Емоционалното привличане от друга странна не идва така мигновено. Това е така, защото разбира се трябва да опознаеш човека преди да решиш дали го харесваш или не. Трябва да се чувствате в безопасност, когато сте в неговата или нейната компания, да нямате притеснения да споделяте един на друг и вероятно да имате и доста сходни възгледи за живота. Емоционалното привличане не е задължително придружено със сексуалното. Тоест между приятели също може да има емоционално привличане.

Интимна връзка

Когато си говорим за интимна връзка между двама, то и двете привличания играят важна роля. Както казахме, емоционалното привличане не изисква веднага да преместите връзката в леглото. Напротив, дори е добре да поизчакате, да се опознаете и чак, когато и двамата сте сигурни, че сте готови, да го направите. Няма да сме ние, ако не ви напомним, че винаги трябва да използвате презерватив. Всеки път, когато се отдавате на сексуалното си привличане. Както е хубаво също да кажем, че сексуалното
привличане не задължително означава нещо от сорта на това, че искате да се изядете един друг, тук и сега, а сексуалното привличане може да се изрази в целувки или нежно галене, и просто близост с другия.

За да обобщим, да – има разлика между двете, дори самата им динамика е различна. Сами по себе си те означават различни неща. Сексуалното привличане може да е просто временно и всъщност да нямате нищо общо с човека, към когото сте привлечени. Затова бъдете внимателни как разчитате чувствата си и колко сте склонни да се отдавате на тях. Първо ги поставяйте под съмнение и си дайте време преди да пристъпите към действия. Емоционално привличане има и между просто приятели. За една връзка е важно да има и двете, те се допълват и заедно правят магията.

Active-citizens-fund

*Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на текста се носи от Фондация “Лърн” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че това съдържание отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
www.activecitizensfund.bg