Целувката

Целувката може да бъде най-романтичното нещо на света, ако си с правилния човек, в правилния момент. Но има много въпроси като как да се целуваме, защо се целуваме, опасно ли е, които тормозят тийнейджърите.

Прави това, което ти харесва!

Няма уроци по целуване. За да се научите, трябва да се упражнявате. Целуката с език често тръгва от целувка по устните. С нежно движение допирате устните си до тези на партньора. След това леко накланяте глава, за да не ви пречат носовете, отваряте устата и бавно плъзвате език в устата на другия човек. Най-важното е да помните, че ако ви харесва, значи го правите добре!

Всеки е различен

Различните хора се целуват различно. Някои си затварят очите, други не. И докато на вас може да ви харесват бавните, нежни целувки, партньорът ви може да с пада по по-стихийните действия с леко захапване на устните. Това е в реда на нещата – просто трябва да си говорите и да разберете кой какво харесва. Не се разочаровайте, ако първият път не е такъв, какъвто сте си го представяли – продължавайте да опитвате, докато откриете перфектната целувка.

Недостатъците

Целуването е вълнуващо и много приятно, но крие и някои рискове. Има инфекции, които могат да се предават чрез целувка като херпеса или мононуклеоза. Мононуклеозата дори е известна като „болестта на целувките“. Засяга предимно млади хора и може да доведе до обща отпадналост в продължение на месеци.

Между другото, заразяването с ХИВ от целувка е почти напълно невъзможно – и двамата трябва да имате отворени рани на устните или устата и заразена кръв да попадне точно в раната.

И разбира се, ако не искате перфектната целувка да бъде провалена от лош дъх, мийте зъбите си всеки ден поне п два пъти! Използвайте и конец за зъби – малките парчета храна между зъбите ви са причина за лошия дъх. Водата за уста също върши чудеса.

Защо се целуваме?

Според учените, при хората целуването вероятно произхожда от предаването на храна от родителя към детето устата в уста или от предаването на храна между партньори. (Не ви съветваме да го опитвате на първа среща!)

Освен това целуването има и положителни ефекти върху здравето! То ще ви направи по-щастливи и ще намали стреса. Според някои изследвания може дори да понижи нивото на холестерола.

Също като спорта, страстното целуване повишава пулса. В покой сърцето обикновено бие с 70 удара в минута, а докато се целувате може да се ускори до 100, 150 удара в минута. Освен това при целуването човек използва 34 лицеви мускула.

Целуването си е една отлична тренировка.

*Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на текста се носи от Фондация “Лърн” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че това съдържание отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
www.activecitizensfund.bg