Ако родителите ми не ми дават да си имам гадже?

Ако родителите ми не ми дават да си имам гадже?

Често може да чуете от родителите си „твърде рано ти е за любов, не се занимавай с глупости, трябва да учиш в момента, не да ходиш по срещи“ или нещо подобно. Преди да започнете да се бунтувате срещу тях, помнете, че те ви мислят доброто.

Помислете, че ако сте по-малки, да кажем на 13, нормално е те да се притесняват да не бъдете наранени или да не ви притиснат да правите неща, които все още не сте готови да правите. Ако все пак сте малко по-големи, 16-17, и родителите ви все още не ви позволяват да си имате гадже, дори и да ви мислят доброто, е време да си поговорите по сериозно с тях, защото излизането по срещи на тази възраст си е част от здравословното ви социално развитие.

Но преди да говорите с тях, искаме да си изясните нещо за себе си. Задайте си въпроса дали наистина сте готови? Или просто искате да излизате с някой, защото другите го правят? Готови ли сте да отстоявате себе си ако например не сте готови за секс? Или за нещо друго, което не ви харесва и не искате да го правите? Родителите ви вероятно ще ви зададат тези въпроси, така че е добре първо да ги отговорите пред себе си.

Покажете на родителите си, че вече не сте толкова малки и осъзнавате какво правите, както и осъзнавате, че сърцето ви може да бъде наранено, но въпреки това сте готови да направите тази крачка. Бъдете искрени, дори да знаете, че реакцията им няма да е много позитивна. Ако вече сте излизали на срещи с някого, когото харесвате и май-май сте гаджета, по-добре споделете с родителите си, вместо да разберат от някой друг.

Ако родителите ви смятат, че това да си имате гадже ще ви разсее от училище или предстоящи важни изпити, покажете им, че можете да балансирате личния живот с ученето и то по никакъв начин няма негативно да се отрази на резултатите ви, а напротив, може дори да ви помогне. Когато се чувстваме щастливи, всичко останало някак си ни се получава по-добре.

Останете спокойни по време на разговора, независимо от настроението на родителите си. Опитайте се да контролирате емоциите си като избягвате да крещите, плачете и тръшкате. Това може само да ги откаже да вземат на сериозно нещата, които им казвате, независимо колко силно вярвате в тях. Както се казва, пребройте до 5, преди да кажете нещо, за което може после да съжалявате.

Ако въпреки всичко, родителите ви все още не ви позволяват да си имате гадже и сте да кажем на 17, и наистина харесвате някого, просто бъдете откровени с родителите си, въпреки тяхната забрана, вие няма да спрете да виждате дадения човек. Не го крийте от тях, не се виждайте тайно. Те трябва да знаят. Може да ви накажат, сигурно ще ви кажат ‚Докато живееш под този покрив ще правиш каквото аз казвам‘.

Active-citizens-fund

*Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на текста се носи от Фондация “Лърн” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че това съдържание отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
www.activecitizensfund.bg