Предеякулационна течност

Предеякулационна течност

Какво е това?

Това е безцветна течност, която се отделя от пениса при сексуална възбуда, мастурбация, любовна игра или в началото на половия акт. Течността служи като лубрикант, а количеството, което се отделя варира при различните хора. Случва се и от притеснение или някакво раздразнение да се отдели голямо количество предеякулационна течност. Някои хора го наричат подмокряне. Ако се случва често, притеснява и ви е дискомфортно, се обърнете към лекар-уролог за съвет.

Трябва да знаете, че предеякулационната течност е подобна по състав на спермата, но има някои различия. Изследвания показват, че в тази течност може да има сперматозоиди, но може и да няма. Вие пък няма как да знаете дали точно днес има или няма, затова ви казвам за стотен път – винаги трябва да използвате презервативи по време на секс, от самото начало, от момента, в който пениса прониква във вагината. Защото дори само един сперматозоид е достатъчен да оплоди яйцеклетката на момичето.

За какво служи предеякулационната течност?

Тя неутрализира остатъчната киселинност в уретрата, останала от самата урина и създава по-благоприятна среда за преминаване на спермата. Това увеличава шансовете за по-дълъг живот на сперматозоидите. Също така предеякулационната течност е естествен лубрикант.

Могат ли да се предадат болести по полов път от предеякулационната течност?

Да, изследвания доказват, че хора, носители на вируса на ХИВ могат да предадат ХИВ на здрав човек чрез предеякулационната течност. Това може да доведе до синдром на придобитата имунна недостатъчност – СПИН.

Може ли да забременее момиче от предеякулационната течност?

Да, може. Както ви казахме вече, тази течност може да съдържа сперматозоиди, които да оплодят яйцеклетката и момичето да забременее. За това винаги използвайте презервативи ако не сте готови да имате бебе. Прекъсването на половия акт, тоест момчето да свърши извън вагината на момичето, не работи именно заради тази течност, която се отделя още в самото начало на половия акт. И въпреки че може да сте чували, че ваши приятели правят точно така и нищо не се е случило при тях, то това не означава, че и вие трябва да рискувате. Може вие да сте тези, които няма да имате този късмет. При всички момчета е различно, така че винаги използвайте презерватив!

Active-citizens-fund

*Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на текста се носи от Фондация “Лърн” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че това съдържание отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
www.activecitizensfund.bg